Wojewódzki Konkurs z okazji 100 rocznicy plebiscytu i wybuchu III powstania śląskiego

Opolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych
( kl. VII-VIII) i ponadpodstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie z okazji 100 rocznicy przeprowadzenia plebiscytu na Śląsku oraz wybuchy III powstania śląskiego.

Termin oddawania prac mija w dniu 4 czerwca 2021 r.

Główna nagroda: 500, 00 zł

Dodatkowe informacje jak również potrzebne dokumenty dostępne pod linkiem:
https://www.kuratorium.opole.pl/wojewodzki-konkurs-z-okazji-100-rocznicy-przeprowadzenia-plebiscytu-na-slasku-oraz-wybuchu-iii-powstania-slaskiego/