Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Przez nas ilustrowane to, co w wierszach K.K. Baczyńskiego zapisane”.

Konkurs przeprowadzany jest w 100. rocznicę urodzin wielkiego poety, wpisuje się także w obchody ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Jako placówka, nosząca imię tego wybitnego poety, czujemy się zaszczyceni, mogąc upamiętnić jednego z najwybitniejszych polskich twórców, poetę pokolenia Kolumbów, powstańca warszawskiego, wielkiego Polaka.

Konkurs objęty został honorowym patronatem:

  •  Ministra Edukacji i Nauki,
  •   Marszałka Województwa Lubelskiego,
  •  Lubelskiego Kuratora Oświaty,
  •  Prezydenta Miasta Puławy.

Patronat medialny objęły:

  • TVP 3 Lublin,
  • Dziennik Wschodni,
  • LPU 24.pl,
  • LPU radio,
  • LPU telewizja,
  • iPulawy.pl.

Głównymi celami konkursu są: poznawanie i popularyzowanie twórczości i życiorysu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tle ważnych dla Polski wydarzeń, w tym z okresu II wojny światowej i okupacji, a także uczczenie setnej rocznicy urodzin poety.

Zadaniem uczestników jest zilustrowanie wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa określają treści zawarte w regulaminie konkursu oraz w dostępnych do pobrania załącznikach. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami.

Termin nadsyłania prac : do 02 czerwca 2021r.

W załącznikach zamieszczone zostały: zaproszenie do konkursu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.