Członek Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu 2021-2023

Ruszył nabór do Młodzieżowej Rady Miasta Opola na nową kadencję 2021-2023.
Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu może zostać uczeń szkoły podstawowej
i ponadpodstawowej z terenu miasta Opola, który spełnia łącznie następujące kryteria potwierdzone pisemnym oświadczeniem kandydata:
a) aktywnie działa na rzecz młodzieży,
b) najpóźniej w dniu wyborów ukończy 13 lat i nie przekroczy 18 lat,
c) wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta w Opolu,
d) nie jest zawieszony w prawach ucznia,
e) przedstawi listę poparcia minimum 30 osób. Lista z oświadczeniem poparcia zawiera wykaz osób,
które w dniu wyborów będą w wieku od 13 do 18 lat oraz nr telefonu.

Od momentu dostarczenia oświadczenia poparcia przez kandydata na członka Młodzieżowej Rady
Miasta w Opolu administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Opola.

Zadaniem kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu będzie propozycja rozwiązania
zadania problemowego, znajdującego się w elektronicznym formularzu rekrutacyjnym.

Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu następuje wyłącznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego, który dostarczyć należy na adres e-mail: mrm@um.opole.pl z dopiskiem „Młodzieżowa Rada Miasta w Opolu – zgłoszenie kandydata” w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca 2021 roku.

https://prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document/10335/Uchwa%C5%82a-XXXV_725_21

https://peup.um.opole.pl/katalog.seam?id=17823&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=2389

Pełna treść ogłoszenia o naborze dostępna jest w załączniku.