16 Listopada Dniem Tolerancji

Cóż to za smutna epoka, w której łatwiej rozbić atom, niż zniweczyć uprzedzenie.
Albert Einstein

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada.
Jest to święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku mające na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Jest to odpowiedź na rosnącą falę wszelakiej nietolerancji, takiej jak rasizm czy antysemityzm.
Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji.
Samo święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

Jak mówi Deklaracja Zasad Tolerancji:

,,Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie,
naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość,
komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary.
Tolerancja jest harmonią w różnorodności.
To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek.
Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”

Pamiętajcie, że tolerancja to absolutne minimum, celem jest jednak akceptacja.