Quizu organizowanego przez Urząd Statystyczny w Opolu dot. Powszechnego Spisu Rolnego 2020
dla mieszkańców województwa opolskiego.

Quiz uruchomiony zostanie w dniu jutrzejszym tj. 16 października br. i trwać będzie do poniedziałku
19 października br. do godz. 10:00.

Quiz polega na odkryciu hasła poprzez udzielenie poprawnych odpowiedzi na cząstkowe pytania oraz na wyjaśnieniu istoty hasła (które jest w formie pytania).

Nagrodę otrzyma jedna osoba z każdej gminy województwa opolskiego, która jako pierwsza rozwiąże quiz
i poprawnie merytorycznie odpowie na hasło.
Najciekawsze odpowiedzi zostaną opublikowane w Social Mediach US Opole: Twitter i Facebook.

Na adres e-mail: zabawaspis@stat.gov.pl
należy przesłać w terminie do 19.10.2020 r. do godz. 10.00 rozwiązanie quizu oraz swoje imię,
nazwisko oraz adres na który zostanie przesłana nagroda.

Nagrodą w quizie jest: USB 32 GB, koszulka i czapka z logo PSR 2020.

Nagrody zostaną przesłane pocztą przez Urząd Statystyczny w Opolu.

Rozpoczęcie zabawy przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją zasad quizu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych – Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu
Statystycznego w Opolu.

Wymagane przeglądarki:

  • Chrome,
  • Firefox,
  • Microsoft Edge.

Zasady Quizu w załączniku:

W imieniu Fundacji Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Serca dla Serca oraz Urzędu Miasta Opola. Zapraszam serdecznie do udziału w VIII Opolskim Festiwalu Spektakli Profilaktycznych oraz do wzięcia udziału w konkursie na plakat profilaktyczny Szkoły Podstawowe, Szkoły Ponadpodstawowe oraz placówki wsparcia dziennego.

Festiwal Spektakli Profilaktycznych ma zadanie zainspirować młodych ludzi wspólnie z nauczycielami/wychowawcami do pracy polegającej na twórczym zaangażowaniu dzieci i młodzieży
w przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, ma również na celu promocję zdrowego trybu życia,
wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, wypracowanie, rozwijanie postaw asertywnych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach życiowych oraz dokonywania świadomych wyborów.

Konkurs na plakat profilaktyczny dotyczy szerokiego zakresu profilaktyki i problemów z którymi
dzieci i młodzież borykają się w codziennym życiu.
O czym dzieci młodzież chce rozmawiać jakie problemy są przez nich doświadczane i przeżywane
jakie widzą zagrożenia z tymi problemami związane to tematyka plakatu profilaktycznego
którego technika jest dowolna preferowany jest format A3 bristol .

Termin nadsyłania zgłoszeń na Festiwal oraz zgłoszenia na konkurs plastyczny upływa
dnia 27 listopada 2020.

W załącznikach znajdziecie Państwo:

  • Pismo przewodnie
  • Regulamin Festiwalu i konkursu plastycznego
  • Oświadczenia
  • Karty zgłoszenia