Dzień Edukacji Narodowej – 14 października

Z okazji Dnia Nauczyciela Wszystkim Nauczycielom życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy. Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.
Niech wam sprzyja los w tej niełatwej pracy.

14 października nie jest jedynie świętem nauczycieli.To święto całej szkolnej społeczności: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów i ich rodziców.

Dzień Nauczyciela – historia

Święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów corocznie celebrowane jest w rocznicę powstania
Komisji Edukacji Narodowej.
KEN była bowiem pierwszym ministerstwem oświaty w Polsce i pierwszą taką instytucją w Europie.
Do jej zadań należało reformowanie szkolnictwa w Polsce.
Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca, bo tak brzmiała pełna nazwa Komisji Edukacji Narodowej (KEN), została powołana na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku.
Pomysłodawcą był ksiądz Hugo Kołłątaj, a tworzyło ją czterech posłów i czterech senatorów
z Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Dzień Nauczyciela, corocznie obchodzony jest 14 października. Nauczyciele doceniani są w każdym kraju i ich święto widnieje w każdym kalendarzu.