Wytyczne na świetlicy odnośnie COVID

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki.

Poniżej zamieszczamy w formie pdf. wytyczne przyprowadzania i przebywania dzieci na świetlicy jak również odbioru ze świetlicy w dobie COVID.