Czerwiec

Czerwiec to szósty miesiąc, który ma 30 dni. Jego nazwa wywodzi się od koloru czerwonego.
Dawniej czerwony barwnik do tkanin wyrabiano z owada czerwca, który był zbierany właśnie w tym miesiącu.
21 czerwca następuje letnie przesilenie Słońca. Wtedy w Polsce dzień trwa najdłużej,
natomiast noc jest najkrótsza.
W czerwcu kończy się wiosna, a zaczyna się lato.

W czerwcu życie w przyrodzie jest bardzo bujne.
Kwitnie wiele drzew i krzewów, kwitną rośliny zielone.
Ptaki przeważnie już kończą wysiadywanie jaj.
Pojawiają się pisklęta głuszców, cietrzewi, kuropatw, przepiórek i wróbli.
W lesie możemy spotkać młode sarny, jelenie, lisy, wilki.

Przysłowia i powiedzenia:

  1. Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące.
  2. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody, często naśladuje.
  3. Czerwiec temu się zieleni, kto do pracy się nie leni.