„Pierwszy dzień w szkole? Opowiem Ci o bezpieczeństwie”

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym organizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Celem konkursu jest:

  1. stworzenie elementarza z zakresu bezpieczeństwa, przeznaczonego dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
  2. upowszechnianie wśród uczniów klas I-II wiedzy o bezpieczeństwie osobistym oraz kształtowanie umiejętności przewidywania zagrożeń,
  3. promowanie wizerunku policjanta jako osoby przyjaznej, a w sytuacjach naruszenia prawa, stanowczej wobec osób zachowujących się niewłaściwie.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-II szkół województwa opolskiego.

Tematyka prac plastycznych (do wyboru):

  1. Moja bezpieczna droga do szkoły.
  2. Jestem ostrożny wobec nieznajomych.
  3. Bezpieczne zabawy w domu.
  4. Jak bezpiecznie spędzam czas na wsi.

Pracę wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu należy w wersji elektronicznej przesłać w terminie do 21 czerwca 2020 roku na adres: konkurs.plastyczny@op.policja.gov.pl

W załączeniu Regulamin Konkursu wraz z oświadczeniem rodzica.