1 czerwca – Dzień Dziecka

Drodzy Uczniowie!

Życzymy Wam, aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze i by trwało jak najdłużej.
Nie dorastajcie za szybko, cieszcie się każdym dniem, dokąd beztroska jest Waszym przywilejem.


Życzą Nauczyciele!

Trochę historii

Dzień Dziecka tradycyjnie obchodzony jest 1 czerwca. Dzień ustanowiony został w 1954 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów
i celów dotyczących praw dziecka.

Kilka piosenek na ten wspaniały dzień