„TOZ nadal potrzebuje wsparcia! Zaadoptuj zwierzaka i stwórz mu Kochającą Rodzinę”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Opolu zapraszają naszych uczniów do udziału w konkursie plastycznym:

„TOZ NADAL POTRZEBUJE WSPARCIA!
ZAADOPTUJ ZWIERZAKA I STWÓRZ MU KOCHAJĄCĄ RODZINĘ”

Chętni uczestnicy proszeni są o wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, na kartce A4, a następnie przesłanie prac wraz z kartą zgłoszeniową umieszczoną w załączniku w terminie do 31.05.2020 r. pocztą na adres Szkoły lub drogą elektroniczną na adres: h.klys@psp10opole.eu

W zależności od wybranej formy wysłania – liczy się data stempla pocztowego lub data wiadomości wysłanej.

Koordynatorem konkursu są:

  1. Pedagog szkolny Halina Kłyś
  2. Członkowie szkolnego Koła Przyjaciół TOZ w Opolu – klasa VIb

Szczegóły oraz plakat konkursu w załącznikach.