15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodziny

Międzynarodowy Dzień Rodziny to święto, które zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 r. i obchodzone jest rokrocznie 15 maja. Święto to ma na celu pogłębienie świadomości społeczeństwa, rządów na temat znaczenia rodziny i jej problemów we współczesnym świecie.

Rodzina może być mała albo bardzo duża, może mieć wiele pokoleń – tak jak dom może mieć wiele pięter. Na jednym piętrze jesteś Ty i Twoi kuzyni czy kuzynki, na innym Twoi rodzice, ciocie oraz wujkowie, na jeszcze innym babcie i dziadkowie.

W rodzinie bardzo ważne są nasze relacje z najbliższymi. Niestety życie w ciągłym pośpiechu, duża ilość różnych rzeczy do zrobienia i chęć pogodzenia tych wszystkich obowiązków nie sprzyja budowaniu rodzinnych więzi i zacieśnianiu relacji.

Pochłonięci wirtualnym światem i codziennymi obowiązkami, gubimy tych, którzy są najbliżej nas: naszych dziadków, rodziców, rodzeństwo, wujostwo, kuzynostwo. Przestajemy znać nasze pochodzenie, cenić wielopokoleniowość domów i różnorodność naszych rodzin.

Dlatego zachęcamy Was do tego, aby dzień dzisiejszy, stał się dniem wspólnych zadań, relacji, spacerów, zabaw. Zróbcie coś całą rodziną, dowiedzcie się czegoś nowego o sobie.

Niech ten dzień będzie dniem relacji rodzinnych, aby być „razem”, a nie „obok siebie”.

W tym dniu zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:

Rodzina w oczach dziecka

Organizatorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – więcej informacji na temat konkursu w załączniku.

Polecamy również „Znamy się lepiej” – grę on-line do poznawania się, budowania relacji, rozwijania zdolności komunikacji i empatii: https://wordwall.net/pl/resource/2207925