„Cztery pory roku” – konkurs plastyczny

Celem inicjatywy jest m.in. pobudzanie aktywności twórczej i rozwijanie wyobraźni dzieci, rozbudzanie zainteresowań sztuką oraz bogactwem technik plastycznych.

W każdym z 4 etapów przedsięwzięcia uczestnicy mają za zadanie samodzielne wykonanie jednej pracy w podanej technice plastycznej.

W pierwszym etapie uczestnicy konkursu przedstawiali dowolny zaobserwowany jesienią fragment otoczenia, posługując się tylko pastelami.