Skład Prezydium Rady Rodziców przy PSP10 w Opolu na rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący – Marcin Maćkowiak – kl. VI B,
V-ce przewodniczący – Jacek Perucki – kl. VIII A,
Skarbnik – Anna Perucka – kl. V B,
Sekretarz – Beata Marcinowicz – kl. III B,
Członkowie – Agnieszka Kurenda-Wrucińska – kl. VII A i Aleksandra Urbaniak – kl. II A.